The 944 Magazine Unseen Tour at the Mondrian Hotel, Scottsdale - fourwhitewalls