Camel Dressed to the Nines Fashion Show @ 702 DwnTwn, PHX 03-02-07 - fourwhitewalls